Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

BAN GIÁM HIỆU

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Ảnh
Họ và tên: Đặng Thị Thùy Liên 
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email: danglien71@gmail.com
Điện thoại:

0511.3846189

Địa chỉ: Số 21 - Lương Định Của - Khuê Trung - Cẩm Lệ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1794

Các tin khác