Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Trọng thầy mới được làm thầy ''

TỔ BỐN

Cập nhật lúc : 09:22 15/10/2015  

DANH SÁCH CBGVNV TỔ BỐN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Email
1  Ngô T Thu Trang  Tổ trưởng chuyên môn thutrang75@gmail.com 
2  Vũ Thị Huyền  Tổ phó chuyên môn  
 3  Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên thuha62@gmail.com 
 4  Nguyễn Hữu Lệ Hoài  Giáo viên  lehoaii69@gmail.com
 Nguyễn Thị Minh Tâm  Giáo viên  minhtam88@gmail.com
 Nguyễn Thị Hoài Thu  Giáo viên Văn hóa hoaithu91@gmail.com 
 Nguyễn Thị Thu Hà  Giáo viên Văn hóa  thuha90@gmail.com
 8  Nguyễn Thị Ngọc Hải  Giáo viên  
 9 Phạm Thị Thôi  Giáo viên Văn hóa  
10 Hứa Thị Kim Chung  Thư viện  
11  Phạm Thị Thanh Thúy  TPT  

Số lượt xem : 1335