Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

TỔ MỘT

Cập nhật lúc : 09:24 15/10/2015  

DANH SÁCH CBGVNV TỔ MỘT

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Email
1  Đặng Thị Thùy Nga  Tổ trưởng chuyên môn dangnga72@gmail.com 
2

 Lê Thị Huỳnh Xuân

 Tổ phó chuyên môn dinhthixo63@gmail.com 
 3  Đinh Thị Xo  Giáo viên Văn hóa lehuynhxuan80@gmail.com 
 4  Dương Thị Hường   Giáo viên duonghuong79@gmail.com 
5  Lê Thị Xuân Hường   Giáo viên Văn hóa xuanhuong67@gmail.com 
 6  Nguyễn T Ánh Tuyết   Giáo viên nguyenanhtuyet@gmail.com 
7  Nguyễn Thị Là   Giáo viên Mĩ thuật  lethila83@gmail.com
 8  Nguyễn T Bảo Khuyên   Giáo viên Mĩ thuật  baokhuyen87@gmail.com
9  Tạ Thị Lê Yên   Thiết bị  giangnguyenhadn@gmail.com

Số lượt xem : 1213