Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

TỔ VĂN PHÒNG

Cập nhật lúc : 09:23 15/10/2015  

DANH SÁCH CBGVNV TỔ VĂN PHÒNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Chức vụ Email
1  Nguyễn Thị Tiến Văn thư  nguyenthitien85@gmail.com 
2  Trần Thị Tố Nga Kế toán 

tonga70@gmail.com

3

Lê Thị Tường Vân

 Y tế  tuongvan73@gmail.com 
4

Đoàn Thanh Chung

Bảo vệ

thanhchung69@gmail.com

 Nguyễn Phú Hải Bảo vệ  phuhai61@gmail.com

Số lượt xem : 1145