Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Năm 2018

Cập nhật lúc : 02:53 16/10/2018  

Tuần 42 năm 2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(15/10/2018)

- 7 giờ 30: Chào cờ. Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

- Cô Thoa tập huấn Tiếng Anh theo lịch phân công.

- 14 giờ 00: Cô Huyền, Cô Thôi, Cô Hoài Thu tập huấn chuyên đề An Ninh Quốc Phòng tại trường Thái Thị Bôi.

Thứ Ba
(16/10/2018)

- 7 giờ 15: HS tập thể dục đầu giờ.

Thứ Tư
(17/10/2018)

- Dự giờ GV.

Thứ Năm
(18/10/2018)

- HS học bình thường

Thứ Sáu
(19/10/2018)

- HS học bình thường.

Thứ Bảy
(20/10/2018)

- 7 giờ 30: Tổ chức chuyên đề cấp trường.

Chủ Nhật
(21/10/2018)