Tin tức giáo dục - Trường Tiểu học Ngô Quyền

Năm học 2018 - 2019

Đăng nhập

Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Tin tức giáo dục

BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018
Sáng ngày 24/5/2018, trong không khí sôi động của những ngày đầu hè, Trường tiểu học Ngô Quyền tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2017 – 2018.

  • MỘT NGÀY LÀM “CHIẾN SĨ”
    Thực hiện kế hoạch phối hợp với đơn vị kết nghĩa, nhà trường xây dựng kế hoạch tham quan trải nghiệm tại đơn vị bộ đội Tiểu đoàn ...

  • Đại hội Liên Đội Năm học 2016-2017
    Thực hiện theo kế hoạch chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017. Sáng ngày 15/10/2016, Liên đội trường Tiểu học ...

Trang 1/2
1 2